ETAP I
46 mieszkań | inwestycja zrealizaowana
ETAP II
42 mieszkania | termin realizacji I kw 2015